Blogg | 23 oktober, 2023 |

Så påverkar stress akne

I dagens stressiga samhälle är akne en vanlig hudåkomma som berör många av oss. Stress, som länge varit underskattad, spelar en viktig roll i uppkomsten och läkningen. I detta inlägg ska vi utforska hur stress påverkar akne genom att granska nervsystemets roll, hudens receptorer, cytokiner och kortisol. Vi kommer också att titta på betydelsen av en balanserad hudmikroflora och hur avkoppling kan vara nyckeln till att hantera stress och förbättra hudhälsan. Så om du någonsin har undrat hur stress kan påverka din hudhälsa, är det här inlägget för dig.

Komplex samverkan mellan hud och nervsystem

Akne är en av de vanligaste hudsjukdomarna. Det är en multifaktoriell och komplex sjukdom som har sitt ursprung i talgproduktionen. Det är flera faktorer påverkar talgproduktionen exempelvis ärftliga faktorer, hormoner, fettets sammansättning, störningar i keratinisering, inflammatoriska signaler och reglerande neuropeptider. Även om emotionell stress länge har misstänkts utlösa eller förvärra akne har dess påverkan på aknes svårighetsgrad främst underskattats fram till nyligen när studier har gett nya data om de olika mekanismer och möjliga faktorer som är involverade i denna interaktion.

En viktig punkt att notera är att det har genomförts relativt få studier som undersöker stress som en möjlig orsak till akne eller förvärrad akne; fler studier har fokuserat på stress och psykiska hälsoproblem som uppstår som en följd av akne. Detta område är alltså inte “färdig-utforskat” utan mer studier behövs för att förstå denna komplexa mekanism.

I detta blogginlägg går vi igenom kopplingen mellan stress och kroppens nervsystem och hur det i sin tur kan påverka akne. Vi tittar på hudens receptorer och hur huden reagerar på sin omvärld, hur kortisol och cytokiner driver inflammation i huden och vikten av en balanserad mikroflora.

 

Stress sätter kroppen i fight or flight läge

Stress aktiverar kroppens “fight or flight”-svar som en evolutionär mekanism för att förbereda oss att hantera hotfulla eller farliga situationer. När vi utsätts för stress, frigörs ett antal hormoner, inklusive kortisol och adrenalin, som utlöser en rad fysiologiska och psykologiska reaktioner som hjälper oss att reagera på hot. När vi stressar idag är det inte pga. att vi blir jagade av ett lejon på savannen, men vår kropp reagerar på samma sätt.

 

Koppling mellan nervsystem och huden

Nervändar i huden ger oss förmågan att känna och reagera på vår omvärld. Dessa receptorer är en del av vårt sensoriska system och spelar en avgörande roll för vår överlevnad och vårt sätt att interagera med vår miljö. Nervändar i huden, även kända som hudreceptorer eller sensoriska nervändar, reagerar på olika sensoriska stimuli från omvärlden och från kroppens inre miljö. Deras huvudsakliga uppgift är att överföra sensorisk information till hjärnan så att vi kan känna och reagera på olika fysiska, kemiska och termiska förändringar.

 

Lista över hudens receptorer

 

  1. Smärtreceptorer:

   Dessa nervändar reagerar på skadliga eller smärtsamma stimuli som kan vara värmeförbränning, snitt, tryck eller andra skadliga situationer. De skickar signaler till hjärnan som varnar oss om smärta och triggar reaktioner som ska skydda kroppen från skada.

  2. Tryckreceptorer:

   Dessa receptorer reagerar på tryck och beröring. De är ansvariga för att känna när något vidrör huden och skickar signaler till hjärnan som hjälper oss att känna och lokalisera beröringen.

  3. Temperaturreceptorer:

   Dessa nervändar känner av temperaturförändringar, såsom värme och kyla. De ger information till hjärnan så att vi kan känna om det är varmt eller kallt och anpassa vår respons därefter.

  4. Sträckningsreceptorer:

   Dessa receptorer finns i muskler, senor och leder och bidrar till vår medvetenhet om vår kroppsposition och rörelse. De ger oss feedback om muskelkontraktioner och rörelser, vilket hjälper oss att utföra precisionsuppgifter och koordinera våra rörelser.

  5. Övergripande känselreceptorer:

   Dessa receptorer hjälper oss att känna strukturer, texturer och vibrationer. De ger en djupare uppfattning av vår omgivning och vad vi vidrör.

 

 

Stress, akne och inflammation i huden

När nervändar i huden uppfattar stress kan de frisätta signalsubstanser (neuropeptider). Dessa neuropeptider kan påverka inflammatoriska processer i huden och öka produktionen av inflammatoriska cytokiner.

 

Cytokiner i huden

Cytokiner i huden är proteiner som fungerar som signalämnen och reglerar immunsystemet samt inflammation i huden. Dessa molekyler spelar en avgörande roll i att svara på infektioner, skador och andra hot mot hudens hälsa. Cytokiner styr också processer som sårläkning, immunrespons och kommunikation mellan hudceller. De kan vara proinflammatoriska eller antiinflammatoriska och är viktiga för att upprätthålla hudens funktion och hälsa.

Genom att stress frisätter neuropeptider, som i sin tur ökar inflammatoriska cytokiner kan hudens inflammationstillstånd öka, dvs acne ökar. Detta är alltså en teori som bidrar till den inflammatoriska komponenten av akne.

 

Stress, kortisol och talgproduktion för akne

Stress kan påverka talgkörtlarna i huden, genom att kortisolnivåerna påverkas. Kortisol stimulerar talgkörtlarna i huden att producera mer talg (sebum/olja). Detta är en del av kroppens svar på stress och anses vara en evolutionär mekanism som förbereder huden för att hantera fysiska skador eller uttorkning. Det är detta överskott av talg som kan bidra till att porerna täpps till och att finnar bildas. På så sätt kan alltså stress bidra till mer pormaskar och uppkomst av finnar.

Kortisol kan också interagera med andra hormoner, inklusive könshormoner som androgener. Denna interaktion kan leda till ökad androgenaktivitet, vilket i sin tur också kan stimulera talgproduktionen.

 

Hudens mikroflora

Hudens mikrobiom består av en komplex samling av bakterier och andra mikroorganismer som naturligt lever på huden. Stress kan orsaka en obalans i detta mikrobiom genom att påverka mikroorganismernas sammansättning och mångfald. Denna obalans kan göra huden mer mottaglig för invasion av patogena bakterier som kan orsaka akne och andra hudproblem.

 

Inflammation och förtida åldrande

Det finns ett relativt nytt bregrepp som heter “inflammaging” och det syftar till den inflammation som vi har i huden och hur den bidrar till oxidativ stress i huden. Denna oxidativa stress ger fria radikaler som attackerar våra hudceller och leder till förtida åldrande i huden. Därför pratar man om att en av de bästa ingredienserna du kan tillsätta i hudvård (och även invärtes i kost) är antioxidanter, eftersom de binder upp de fria radikalerna. Då kan de inte längre skada huden.

 

Vikten av avkoppling i dagens stressade samhälle

Avkoppling spelar en viktig roll när det handlar om att hantera och möjliggöra läkning av akne i en stressad värld. Läkning av hudinflammation har inte bara att göra med stress, men det är en viktig pusselbit av många. Att hantera sin stress genom att balansera upp med avkoppling i vår stressade vardag möjliggör också en förbättrad hälsa över lag, inte bara för huden.

 

Slutord akne och stress

Sammanfattningsvis innebär detta att det finns en komplex koppling mellan nervsystemet i huden och de biologiska processerna som orsakar akne. Stress och psykologiska påverkansfaktorer kan påverka och förvärra akne genom att påverka dessa nervsystemrelaterade faktorer i huden. Hantering av stressnivåer är därför en viktig komponent i att upprätthålla en sund hudmiljö. Genom att använda avkopplingstekniker, stresshantering och en holistisk strategi för att främja både psykisk och fysisk hälsa, kan man arbeta för att minimera stressens negativa inverkan på huden.

 

Referenser

The Impact of Pyschological Stress on Acne, Jović et al. Acta Dermatovenerol Croat 2017;25(2):133-141

Sebaceous-immunobiology is orchestrated by sebum lipids, Lovászi et al. (2017) Dermato-Endocrinology, 9:1, DOI: 10.1080/19381980.2017.1375636

 

Kundvagn
Logga in

Inget konto ännu?

Sidofält
Börja skriva för att se inlägg du letar efter.