Reklamation

Reklamation gör du om du fått fel vara eller varan gått sönder i leveransen. Vi garanterar att varje försändelse undersöks innan den skickas till dig. Skulle varan trots detta vara trasig eller felaktig när den anländer till dig, åtar sig Organics by Sara att kostnadsfritt åtgärda felet genom att ersätta med en ny vara. Vänligen ta kort och dokumentera felet för att vi ska kunna åtgärda, dokumentera och eventuellt reklamera till fraktbolaget. Vi kan inte återbetala reklamationer utan att se vad som skett. 

Om du önskar göra reklamation skall du så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta oss. Använd vårt kontaktformulär