Vi skyddar dina uppgifter

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra rutiner förändras i enlighet med att teknik förbättras. Vi använder oss av HTTPS på vår hemsida vilket innebär att all kommunikation mellan besökaren och webbshopen krypteras.