Priser

Alla priser anges i Svenska kronor (SEK) där Mervärdesskatt (moms 25 %) ingår i alla priser.

Är du inloggad som återförsäljare ser du priser exkl moms.

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Om felaktigheter i pris skulle infinna sig, så förbehåller sig Organics by Sara rätten att ändra detta i efterhand. Vid dessa tillfällen så kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen ändra eller annullera din beställning.