Force Majeure

Händelser såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför Organics by Sara’s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure. Detta innebär att Organics by Sara befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.