Återbetalning

I de fall återbetalningar är aktuella görs detta i första hand genom det betalningssätt som användes vid ditt köp hos oss. Återbetalningen sker inom några dagar från det att ärendet som orsakat återbetalningen är avslutat.