Andra parter som får tillgång till uppgifterna

Organics by Sara säljer inte dina uppgifter vidare till tredje part. Organics by Sara kan komma att överföra/dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter (tex Klarna). Vi vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att vara säkra på att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföringen.

Vi använder systemleverantörer för CRM-system, orderhantering och bokföring. Vi använder ackrediterade partners för detta. Våra leverantörer befinner sig både inom och utanför EU/EES. De leverantörer inom EU följer samma regelverk som oss gällande personuppgifter. De leverantörer som befinner sig utanför EU/EES har samtliga policys i enlighet med föreskrifter inom EU.